บ้านบ้าน วิภาวดี 20
บ้านบ้าน วิภาวดี 20

Blog ทำบ้านให้เป็นบ้าน

บ้านที่เป็นบ้าน คือบ้านที่ไหน?
บ้านที่ไหนที่มีความทรงจำ
บ้านที่ไหนคือบ้านที่รู้ร้อน รู้ฝน รู้หนาว
บ้านที่ไหนที่บอกตัวตนเจ้าของบ้าน
บ้านที่ไหนคือบ้านที่มีกาลเทศะ
บ้านที่ไหนคือบ้านที่ กรรณิการ์ รัตนปรีดากุล สถาปนิกผู้ก่อตั้ง บริษัทสถาปนิก สเปซไทม์ จำกัด รู้สึกว่านี่แหละ คือ ‘บ้านที่เป็นบ้าน’
บ้านที่ไหนคือบ้านที่ กรรณิการ์ รัตนปรีดากุล
สถาปนิกผู้ก่อตั้ง บริษัทสถาปนิก สเปซไทม์ จำกัด
รู้สึกว่านี่แหละ คือ ‘บ้านที่เป็นบ้าน’
ไม่พลาดทุกเรื่องบ้านจากเรา
ทำบ้านให้เป็นบ้าน