บ้านบ้าน วิภาวดี 20
บ้านบ้าน วิภาวดี 20

Blog ทำบ้านให้เป็นบ้าน

บ้านทิ้งตัว
บ้านที่ทำให้...ทิ้งความเป็นตัวตน ทิ้งสิ่งที่เคยสำคัญ ทิ้งสิ่งที่เคยจำเป็น
บ้านที่ทำให้...เดินได้เต็มที่ นอนได้เต็มตื่น กินได้เต็มอิ่ม มีมิตรภาพเคียงข้างเสมอ สร้างคุณค่าต่อผู้อื่น
บ้านที่ทำให้..."เนรมิต สร้างเอี่ยม" Founder โครงการ บ้านบ้าน วิภาวดี 20
ได้อยู่อาศัยในบ้านที่ตอบโจทย์ความต้องการที่กลั่นกรองเหลือเพียงแก่นสารที่แท้จริงของชีวิตเท่านั้น
บ้านที่เป็นบ้าน ที่ชื่อ "บ้านทิ้งตัว" หลังนี้ จึงเป็นบ้านที่ "เนรมิต" บอกว่าคือบ้านหลังสุดท้ายของชีวิต
สำหรับการเอากายกับใจมาทิ้งให้อยู่ใกล้กับธรรมชาติ และอยู่ห่างจากเรื่องราวที่ไม่ใช่สัจจะของชีวิต
บ้านที่ทำให้...ทิ้งความเป็นตัวตน ทิ้งสิ่งที่เคยสำคัญ ทิ้งสิ่งที่เคยจำเป็น
บ้านที่ทำให้...เดินได้เต็มที่ นอนได้เต็มตื่น กินได้เต็มอิ่ม มีมิตรภาพเคียงข้างเสมอ สร้างคุณค่าต่อผู้อื่น
บ้านที่ทำให้..."เนรมิต สร้างเอี่ยม" Founder โครงการ บ้านบ้าน วิภาวดี 20 ได้อยู่อาศัยในบ้านที่ตอบโจทย์ความต้องการที่กลั่นกรองเหลือเพียงแก่นสารที่แท้จริงของชีวิตเท่านั้น
บ้านที่เป็นบ้าน ที่ชื่อ "บ้านทิ้งตัว" หลังนี้ จึงเป็นบ้านที่ "เนรมิต" บอกว่าคือบ้านหลังสุดท้ายของชีวิต สำหรับการเอากายกับใจมาทิ้งให้อยู่ใกล้กับธรรมชาติ และอยู่ห่างจากเรื่องราวที่ไม่ใช่สัจจะของชีวิต
ไม่พลาดทุกเรื่องบ้านจากเรา
ทำบ้านให้เป็นบ้าน