บ้านบ้าน วิภาวดี 20
บ้านบ้าน วิภาวดี 20

Blog ทำบ้านให้เป็นบ้าน

บ้านบ้าน วิภาวดี 20
ครบเด็กสร้างบ้าน
เมื่อบ้านหนึ่งหลัง สร้างเพียงหนึ่งคนไม่ได้จะสร้างบ้านทั้งทีก็ต้อง “ครบเด็กสร้างบ้าน”
หากคุณลองจินตนาการตั้งแต่ที่ดินสําหรับสร้างบ้านหลังนี้ยังเป็นแปลงเปล่าเหล่า ช่างฝีมือคือผู้เนรมิต อิฐ ดิน ทราย เหล็ก
จากที่กองอยู่บนพื้นผ่านฝีมือและความเชี่ยวชาญให้กลายเป็นสิ่งปลูกสร้างได้อย่างน่ามหัศจรรย์ เรียกว่าขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้เลย
เพราะทุกคนต่างก็ช่วยกันใช้ความเชี่ยวชาญจากฝีมือและประสบการณ์มาทําให้ไอเดียเกิดขึ้นและอยู่อาศัยได้จริง
หากคุณลองจินตนาการตั้งแต่ที่ดินสําหรับสร้างบ้านหลังนี้ยังเป็นแปลงเปล่าเหล่า ช่างฝีมือคือผู้เนรมิต อิฐ ดิน ทราย เหล็ก จากที่กองอยู่บนพื้นผ่านฝีมือและความเชี่ยวชาญให้กลายเป็นสิ่งปลูกสร้างได้อย่างน่ามหัศจรรย์ เรียกว่าขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้เลย เพราะทุกคนต่างก็ช่วยกันใช้ความเชี่ยวชาญจากฝีมือและประสบการณ์มาทําให้ไอเดียเกิดขึ้นและอยู่อาศัยได้จริง
บ้านบ้าน วิภาวดี 20

01 เด็กหล่อ

สด ใส (ช่างปูน)
อายุงาน 15 ปี
“เราไม่ได้หล่ออย่างเดียว แต่เราต้องดูแลงานให้ตรงสเป็คด้วยครับ”
“ผมยอมให้โครงสร้างเกิดความผิดพลาดไม่ได้ทุกเสา ทุกคาน ทุกการรับน้ำหนัก หมายถึงการทําให้บ้านมั่นคงแข็งแรง ปูนต้องถูกประเภท เหล็กต้องได้สเป็ค การหล่อโครงสร้างต้องเป็นไปตามแบบ เป๊ะ!”
บ้านที่ดีต้องเริ่มต้นจากรากฐานและโครงสร้างที่แข็งแรงช่างปูน จะต้องเข้าใจเรื่องโครงสร้าง เพราะนั่นถือเป็นจุดสตาร์ทของบ้าน สําหรับงานโครงสร้างแบบที่นิยมในประเทศไทยนั่นคือ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผูกเหล็ก และทาบเหล็กให้ถูกต้องตามมาตรฐาน รวมทั้งการวัดระยะต่าง ๆ ทั้งแนวดิ่งและแนวราบให้ได้ระนาบของโครงสร้างบ้านซึ่งเป็นเรื่อง จําเป็นขั้นพื้นฐานที่สุดเพื่อให้โครงสร้างเป็นแข็งแรงอยู่กับตัวบ้านอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ต่อมาคือการทํางานกับปูน ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของบ้านตั้งแต่เสา คาน เสาเอ็น ก่อ ฉาบ ผนังอิฐหรือผนังเบา ไปจนถึงรายละเอียดเล็กน้อย อย่างงานฉาบผิว ฉาบโชว์ลายปูน ฉาบเก็บรอยต่อ คิ้วบัว ก็ต้องใช้งานปูนเป็นเรื่องหลัก ช่างปูนจึงต้องมีความละเอียดมาก เพราะต้องทํางานกับระนาบแนวตั้งที่ยากขึ้นไปอีกสเต็ป และจําเป็นต้องเก็บงานให้เรียบร้อยสวยงามเป็นหน้าตาของบ้าน
บ้านบ้าน วิภาวดี 20

02 เด็กเลื่อย

สุรพล พงษ์ทวี (ช่างไม้)
อายุงาน 10 ปี
“จะเลื่อย ขัด ตัด ต่อ ขอให้บอก เพราะไม้กับผมเป็นหนึ่งเดียวกันไปแล้ว”
“ความเนี้ยบ ความประณีต ความเข้าใจในธรรมชาติของไม้ในแต่ละประเภท คือหัวใจหลักของช่างไม้ แต่ละงานต้องใส่ใจ เพราะนั่นจะเป็นตัวที่บอกว่าฝีมือของคุณเนี้ยบแค่ไหน”
ไม่ใช่แค่ทักษะความชํานาญที่สะสมเพื่อการทํางานอย่างมีฝีมือเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลย คือสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรง บวกกับความอดทน เพราะงานช่างไม้ขึ้นชื่อว่าเป็นงานที่หนัก งานไม้ที่เป็นอาชีพตัวจริงจึงต้องอาศัยความสามารถรอบด้าน ตั้งแต่งานรายละเอียดเล็ก ๆ เพื่อให้ทุกข้อต่อสวมเข้ากันได้อย่างพอเหมาะพอดี การประกอบโครงสร้างไม้ที่แข็งแรง ความรู้ความสามารถในเรื่องไม้และการใช้อุปกรณ์ให้ถูกชิ้นถูกวิธี รวมทั้งกําลัง ทั้งแรงกายและแรงใจ ทุกส่วนต้องประกอบกันเพื่อให้งานเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
บ้านบ้าน วิภาวดี 20

03 เด็กบิลท์

ดํารง นุชน้อย (ช่างบิลท์อิน)
อายุงาน 40 ปี
“ใครไม่บิลท์ไม่ขึ้น ผมอาสามาบิลท์ให้ถึงที่”
“งานติดตั้งงานบิลท์อินเป็นงานที่ต้องอาศัยความถูกต้อง เรียบร้อย และต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งครับ เพราะเมื่อมาถึงที่ ถึงหน้างานแล้วจะเจอปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดไว้ทั้งหมดนี้เตรียมตัว วางแผน เตรียมอุปกรณ์ให้ดีและความปลอดภัยของตัวช่าง เองคือสิ่งสําคัญครับ”
งานส่วนที่ถือได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาและฟังก์ชั่นการใช้งานหลักให้กับบ้าน ก็คือเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน เพราะถือเป็นขั้นตอนปิดจบ วัดฝีมือกันไปที่หน้างานไปเลยว่า บ้านนี้จะเนี้ยบ หรือไม่เนี้ยบก็วัดกันตรงนี้จะสวยงามตามที่ดีไซน์เอาไว้จะเป็นไปได้อย่าง ใจคิดไหม และการจะปิดจ็อบได้อย่างสวยงาม ต้องคอยเช็กแบบที่ได้รับมาตลอด เพราะเมื่อทํางานเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน เป็นงานเฉพาะทาง เพราะฉะนั้นเพื่อให้งานออกมาถูกใจทั้งในแง่การใช้งานและการดีไซน์ต้องใส่ใจทุกรายละเอียด
บ้านบ้าน วิภาวดี 20

04 เด็กเฟอร์

ธนวัฒน์ พชสิทธิ์ (อังกอร์) (ผู้ช่วยช่างเฟอร์นิเจอร์)
อายุงาน 1 ปี
“บ้านทุกหลังที่ได้เข้ามาทํางาน เปรียบเสมือนโรงเรียนที่สอนวิชาช่างให้กับผม”
“การที่ผมเป็นผู้ช่วยให้กับช่างรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ทําให้ตัวเองได้เรียนรู้ว่าการทําบ้านให้คนอยู่อาศัยนั้น ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดไปถึงหลักมิลลิเมตร ซึ่งมันส่งผลต่อการทํางานที่ละเอียดยิ่งขึ้นของเราด้วยครับ”
งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์คือชิ้นส่วนที่ทําให้บ้านกลายเป็นบ้านได้อย่างสมบูรณ์ เพราะเมื่อคุณมีบ้านที่สวยงามแล้ว คุณก็ต้องมีเฟอร์นิเจอร์ที่สวยงาม เข้ากับบ้านของคุณเช่นกัน และเป็นที่แน่นอนว่า เฟอร์นิเจอร์ไม่ได้แค่สวย แต่ต้องใช้สะดวกสบายในแง่การใช้งานได้จริงด้วย เพราะเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้น จําเป็นต้องมีความเข้าใจในการใช้งานกับรูปร่าง สรีระของเรา ซึ่งนั่นเป็นโจทย์สําคัญให้ช่างเฟอร์นิเจอร์ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับการพัฒนาในอาชีพ
บ้านบ้าน วิภาวดี 20

05 เด็กพ่น

จินดารัตน์ โสมหา (ช่างพ่นสี)
อายุงาน 1 ปี
“เราไม่ต้องเป็นถึงศิลปิน แต่เราก็สามารถสร้างความงามให้การอยู่อาศัยได้”
“งานสีคืองานที่สร้างสรรค์ความงามให้กับบ้าน ผู้หญิงจะเข้าใจเรื่องความงามได้ดีค่ะ จึงไม่แปลกใจที่งานเก็บรายละเอียด งานสีส่วนใหญ่ช่างผู้หญิงจะได้รับผิดชอบงานนี้ สําหรับเรื่องความงามแล้ว ถ้าเราทําให้บ้านที่จะส่งต่อให้เจ้าของสวยงาม เข้าอยู่ แล้วชื่นชมในความสวยความงามได้ นั่นคือรางวัลของเราค่ะ”
ความเนี้ยบ ความสวยงามที่มาจากสีสันเป็นคีย์หลักที่ปิดจบงานปิดผิว ที่เป็นหน้าเป็นตาของบ้าน ความยากของงานสี อยู่ตรงที่พื้นผิวและความสม่ำเสมอในการทาที่ต้องเรียบเสมอกันทั้งหมด เหมือนกับเป็นงานวัดฝีมือจากดีเทลเล็ก ๆ สู่การมองภาพรวมของบ้านทั้งหลัง และนอกจากเรื่องความสวยงามแล้ว ยังเป็นเรื่องของความชํานาญในการพ่นเคลือบ พื้นผิวเพื่อความทนทานต่อสภาพอากาศตลอดทั้งวัน
บ้านบ้าน วิภาวดี 20

06 เด็กเชื่อม

ธนัตถ์ รัตนะ (ช่างเชื่อมเหล็ก)
อายุงาน 15 ปี
“ถ้าเราเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีให้ทีมเข้าใจกันดีแล้ว คุณจะเชื่อมเหล็กให้บ้านมีคุณภาพกี่หลังก็ได้”
“นอกจากทักษะความชำนาญของช่างเชื่อมแล้ว การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานให้ชัดเจน
ก็คือการเชื่อมสัมพันธ์กันที่ดีของสมาชิกในทีม เพราะงานนี้เป็นงานที่ต้องทํางานกันเป็นทีมถึงจะได้ผลงานออกมาดีที่สุด”
นอกจากทีมงานที่ต้องเข้าใจในตัวงานแล้ว งานโลหะเป็นงานที่ต้องข้องเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ความร้อนมากมาย เนื้องานครอบคลุมตั้งแต่การตัด ติด ต่อเชื่อมประกอบ บัดกรีไปจนถึงขึ้นรูป ตกแต่งพื้นผิวให้สวยงาม งานช่างเชื่อมจําเป็น ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยอย่างมาก ทั้งเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเอง และความปลอดภัยของตัวโครงสร้างเพื่อ ให้ผู้อยู่อาศัยใช้งานได้อย่างอุ่นใจ รวมทั้งการทํางานเป็นทีมเพื่อให้โครงสร้างทั้งหมดออกมาในทิศทางและแผนการที่วางเอาไว้อย่างครบถ้วนตามดีไซน์
บ้านบ้าน วิภาวดี 20

07 เด็กคุม

คธารัตน์ ศรีท้วม (หนุ่ม)
(ผู้จัดการและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง)
อายุงาน 11 ปี
“ถ้าถามว่าแถวนี้ใครคุม บอกได้เลยว่าผมคุม(คุณภาพ)เอง”
“การก่อสร้างบ้านนั้น จะมีผู้เกี่ยวข้องเยอะมาก ดังนั้นเราต้องมีแผนงานที่ดีมีทีมงานที่ดีการสื่อสารที่ดีและต้องมีการจัดการที่ดี รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีจึงจะได้งานที่ส่งมอบได้ทันเวลา และมีคุณภาพที่ดีที่สุดครับ”
หากเปรียบการสร้างบ้านสักหลังคือการออกเดินทาง บุคคลสําคัญผู้ร่วมอยู่กับเราตลอดการเดินทางนั่นก็คือผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างนั่นเอง เพราะเขาเป็นเปรียบเสมือนกัปตัน ที่ต้องควบคุมกระบวนการก่อสร้างบ้านทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ รวมไปถึงคุมจังหวะ เวลาให้เหมาะสม งานจะช้าจะเร็ว ทีมไหนจะเข้ามา ทีมไหนจะออกไป คนนี้จะเป็นกุญแจหลักเพื่อตรวจสอบคุณภาพจากต้นทางอย่างสถาปนิกและวิศวกร เพื่อถ่ายทอดความต้องการของเจ้าของบ้านให้ออกมาเป็นรูปธรรมตรงตามแผนการทั้งหมดที่วางไว้
ไม่พลาดทุกเรื่องบ้านจากเรา
ทำบ้านให้เป็นบ้าน